Firma Wynajem Kontakt
 


Destylernia "Polmos" Spólka z ograniczon± odpowiedzialnosci± w Krakowie sp.k. w likwidacji
(dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.)
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 13Ogłoszenie kierowane do byłych akcjonariuszy Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. Destylernia "Polmos" Spółka z ograniczon± odpowiedzialnosci± w Krakowie sp.k. w likwidacji (dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.) wzywa wszystkich byłych akcjonariuszy Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. do zgłaszania się do siedziby Spółki, po wypłatę należności z tytułu nieuczestniczenia w przekształconej Spółce. Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.Ogłoszenie pełny tekst

Wzór umowy wypłaty odszkodowania
Pełnomocnictwo

telefony w sprawie akcji: 12 411 48 43
501 079 856
506 184 413
akcje@polmos.krakow.pl