Firma Ogłoszenie Wynajem Kontakt
 

Kontakt

Destylernia "Polmos" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w Krakowie sp.k.
(dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.)
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 13


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS: 0000615729
NIP : 675-000-17-51

Sekretariat:
tel. +48 12 411 48 43
fax +48 12 412 14 33
polmos@polmos.krakow.pl


Wyœwietl większš mapę