Firma Kontakt
 


Destylernia "Polmos" Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w Krakowie sp.k. w likwidacji
(dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.)
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 15/3Ogłoszenie kierowane do byłych akcjonariuszy Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. Destylernia "Polmos" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią w Krakowie sp.k. w likwidacji (dawniej Destylernia "POLMOS" w Krakowie S.A.) wzywa wszystkich byłych akcjonariuszy Destylerni "POLMOS" w Krakowie S.A. do zgłaszania się do siedziby Spółki, po wypłatę należnoœci z tytułu nieuczestniczenia w przekształconej Spółce. Zgłoszeń należy dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.Ogłoszenie pełny tekst

Wzór umowy wypłaty odszkodowania

Informacja dotycząca warunków i terminu wypłat na rzecz byłych akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo

telefony w sprawie akcji: 501 079 856
506 184 413
akcje@polmos.krakow.pl